Katalog produktów

  • Nazwa produktu: ONDINA 934
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Białe oleje medyczne mają zastosowanie w przemyśle: spożywczo-przetwórczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, gdzie wymagany jest olej odpowiadający międzynarodowym normom farmaceutycznych.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 240
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -12
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 76
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 9,7
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Farmakopea Europejska wyd, VII, Farmakopea Amerykańska wyd. 25. US FDA § 172.878, § 178.3620a i inne.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 0048 343 710 330